Om oss

E-post::

info@cencor-hho.comERFARENHET

Du kan lita på!

Vad vi gör!


Engine Flush

En installation och montering av vårt HHO system ger en invändig rengöring av motorn och avgassystemet. HHO-systemet ger motorn en riktig ”hälsokur” genom att processen bl.a. rensar motorns oljekanaler på ett effektivt och skonsamt sätt och ger ett varaktigt skydd som bidrar till lägre friktion mellan motors rörliga delar och därigenom ger både bättre effekt, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av farliga avgaser.


  • Vi utvecklar och konstruerar HHO system.
  • Vi utbildar individuellt och i grupp på företag.
  • Vi hjälper enskilda och företag med montering av HHO system.
  • Vi hjälper till vid eventuella problem med vårt HHO system.
  • Vi tillhandahåller reservdelar vid behov.
  • Vi bifogar instruktioner och anvisningar för montering och underhåll.

Mekaniska problem?

Vi samarbetar med fordonsmekaniker.

Elektriska problem?

Vi samarbetar med fordonselektriker.

Underhåll?

Vi hjälper er kontakta våra samarbetspartners.

Uppgradering!

Med vårt HHO system.

Varför använda HHO?


Det finns många fördelar med att motorn blir renare på insidan med hjälp av vårt HHO-system:


•Långa serviceintervaller kombinerat med varierande klimat och korta kör  sträckor påskyndar bildandet av kondens och oljeslagg i motorn och dess   oljekanaler, detta kan orsaka motorhaverier.    Vårt HHO system motverkar detta.


•Motorn rensas ur, med hjälp av vårt HHO-system, om oljan inte har bytts med rätt intervall. Oljan behåller sina egenskaper över en längre tid än normalt. Oljan behöver inte bytas lika ofta. Tändstift behöver inte bytas lika ofta.


•Slam, koks, kolbeläggningar och andra aggressiva föroren- ingar tas bort.


•Den återstående, gamla, smutsiga oljemängden (mer än en halv liter som är   kvar efter att oljan har tappats ur motorn) försvinner med tiden och blir renare.


•Motorns smörjsystem återställs till nästan nyskick.


•Smuts rensas bort från ventillyftare, oljekanaler, kolvtopp m.m.


•Friktionen mellan rörliga delar i motorn minskas, och därmed ökar motoreffekten och bränsleförbrukning och avgaser minskar.


•Alla hästkrafter återvinns i takt med att motorn blir renare ju mer HHO  systemet används.


•Renare motor på insidan ger motorn ökad livslängd.


•Renare motor ger också renare avgassystem vilket ökar avgassystemets    livslängd.


•Renare motor  leder till mindre behov av verkstadsbesök.


E-post: info@cencor-hho.com

Copyright @ All Rights Reserved