Tjänster

E-post::

info@cencor-hho.comSPARA BRÄNSLE

High Tech

Våra tjänster


Vårt övergripande intresse är att spara pengar! Bränslekostnaderna ökar så länge vi använder fosila bränslen, det ser våra politiker till och det drabbar oss alla i och med att vi alla behöver transporter av varor och personer. Många transporter kommer från andra länder, ofta med sämre kvalitet på bränslet, vilket också drabbar oss alla genom sämre luft (påverkar vår hälsa och miljö).  Vårt alternativ  minskar  kostnaderna och miljöpåverkan avsevärt genom vårt Hydroxy-system som sparar 15-40 %  av bränslekostnaderna och minskar avgaserna med 90-95 %!

Montering av vårt system

Hydroxy system


Våra HHO system är mycket lätta att montera.


Du kan själv genomföra monteringen, Du kan även låta någon annan i din familj genomföra monteringen, så enkelt är det! Man behöver inte vara bilelektriker eller bilmekaniker för att montera våra HHO system.


Installationen tar bara ca en timme eller en och en halv beroende på fordonets eller maskinens konstruktion.


Våra HHO system levereras med monteringsanvis-ningar samt bruksanvisning som beskriver hur systemen ska hanteras och skötas.


Vi åtar oss också att montera åt kunden om kunden finns i vår närhet.

Hur det fungerar

Hydroxy processen


HHO gas produceras genom en process som kallas eletrolys som omvandlar vatten i till väte och syre.

Detta sker genom en HHO generator som vanligtvis installeras i ett utrymme med plats för systemets delar. HHO gasen förs genom en slang till en "bubblare" som renar gasen till rent syre och väte (HHO) och säkerställer att gasen inte går bakåt i systemet. HHO gasen förs vidare in i motorns luftintag och blandas sedan med det ursprungliga bränslet i förbränningskammaren och medför att bränslet förbränns mycket mer effektivt. Detta medför mindre avgaser och att bränslet används till att driva fordonet eller maskinen en längre sträcka  eller i längre tid på samma mängd bränsle som tidigare.


Systemets ingående delar

Hydroxy systemets delar


Våra HHO system innehåller i huvudsak

En HHO generator som producerar en gas bestående    av väte och syre ur vatten.


 

 

   

   

 

 

Ett säkerhetssystem som renar gasen och förhindrar   att gasen rör sig bakåt i systemet.


En vattentank som under processen innehåller en blandning av destillerat vatten och elektrolyt (en kemikalie).


En amperemätare.

En säkring och hållare.


En "PWM" som bl. a. reglerar strömflödet genom syst- emet.

             

Uppgradering och förnyelser

Fungerar bättre och längre


-Vårt HHO system är 100 % säkert och pålitligt.

-2 års garanti på systemets delar och funktion.

-Livslängden på systemet är ca 5 år och längre.

-Fungerar på alla förbränningsmotorer.

-Resulterar i en renare motor och avgassystem.

-Återvinner hästkrafter och ger ökad effekt (10-15%).

-Motorn arbetar lugnare och tystare.

-Mindre tid på verkstad. Sparar tid och pengar.

-Sparar dina bränslekostnader (15-40%).


E-post: info@cencor-hho.com

Copyright @ All Rights Reserved